UCsyd – University College South

Az intézmény Haderslev városában található. A kampusz kicsinek számít, így az itt tanuló diákok intim légkörben, egy “nagy család” tagjaként vehetnek részt az oktatásban. Egy programot ajánlanak angol nyelven:
Elementary School Teacher! (altalános ískola tanár)